INFORMACJA
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że
wpłat z tytułu opłat za mieszkania, garaże oraz lokale użytkowe
należy dokonywać na rzecz odbiorcy:

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sułkowskiego 46        64-100 Leszno


na konto bankowe o numerze:

94 1020 3088 0000 8502 0005 4445

prowadzone przez PKO BP Oddział w Lesznie
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05