INFORMACJA
UWAGA!  ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że z dniem 1 listopada 2014 r. wprowadza się do funkcjonowania system tzw. kont wirtualnych na potrzeby dokonywania opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
Oznacza to, że od 01.11.2014r. każda wpłata z tytułu opłat za poszczególne lokale będzie dokonywana na właściwe indywidualne dla każdego mieszkańca/użytkownika/najemcy konto bankowe i znajdzie się na odpowiedniej kartotece osoby wpłacającej.

Do ewidencji płatności w systemie kont wirtualnych od 01.11.2014 r. wprowadzone zostaną nowe indywidualne numery kont bankowych wydrukowane w książeczkach opłat za mieszkanie i/lub garaż. Książeczki zostaną wkrótce dostarczone mieszkańcom do skrzynek pocztowych. Osoby, które nie wyraziły chęci otrzymywania książeczek otrzymają pisemną informację o nowym numerze konta.

UWAGA!  Wpłaty na dotychczasowy nr rachunku bankowego mogą być dokonywane tylko do
                 31 października 2014 r.

Osoby dokonujące wpłat poprzez stałe zlecenie proszone są o poinformowanie banku o zmianie numeru konta od 01.11.2014 r.

                                                                                                                                                          Zarząd
                                                                                                         Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                                      w Lesznie
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05