tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje wszystkich mieszkańców, że w dniach 2, 9, 16 i 23 września 2017 r. od godz 6:00
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
będzie odbierał na terenie miasta Leszna
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Odpady należy zgromadzić w miejscu służącym do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady należy wystawić przed godz. 6:00, nie wcześniej
niż 24 godziny przed planowaną zbiórką.

Szczegółowy harmonogram zbiórki dla poszczególnych rejonów miasta
znajduje się poniżej