tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Ogłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa na nieruchomości nr 17
Uwaga! Mieszkańcy nieruchomości nr 17
(ul. Okrzei 4A-4B, 6A-6B, ul. Spółdzielcza 1, ul. Szymanowskiego 1A/A-1A/B, 1B/A-1B/B)

Zgodnie z art. 83, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje członków Spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Leszna Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie usunięcia drzewa z gatunku brzoza rosnącego przy ul. Okrzei 6A-6B.
Wniosek zostanie złożony w związku z bardzo niewielką odległością drzewa od budynku, co powoduje zaciemnienie mieszkań i zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie prosimy składać w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sułkowskiego 46 w Lesznie do dnia 14 grudnia 2018 roku.
Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.