tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Ogłoszenie o zamiarze usunięcia drzew na nieruchomości nr 19 (13)
Uwaga! Mieszkańcy nieruchomości nr 19
(ul. Parkowa, ul. Sułkowskiego, ul. 55 Pułku Piechoty, ul. Grunwaldzka)

Zgodnie z art. 83, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje członków Spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Leszna Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie usunięcia 17 drzew z gatunków: klon, dąb, jarząb, wierzba rosnących przy ul. Sułkowskiego 18-30.
Wniosek zostanie złożony w związku z decyzją Straży Pożarnej - drzewa rosną w pasie pomiędzy drogą pożarową a budynkiem.

Uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie prosimy składać w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sułkowskiego 46 w Lesznie do dnia 04 kwietnia 2020 roku.
Data ogłoszenia: 04.03.2020 r.