Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 06.11.2015
Leszczyńska  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie zaprasza do składania ofert pisemnych i udziału w postępo-
waniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę”  następujących dostaw i usług pod nazwą:

1. Zakup paliwa i oleju napędowego.
2. Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.
3. Zakup i dostawa zestawów komputerowych i monitora.
4. Usuwanie śniegu z dachów i wywóz.

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ można zamówić bezpłatnie drogą elektroniczną pod adresem:
sekretariat@lsmleszno.com.pl, wskazując numer i nazwę postępowania przetargowego.
Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

                                                                       Zarząd
                                      Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05