Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 07.07.2016
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego marki KIA SE K-2500.

Cena wywoławcza pojazdu 10 500 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w biurze Administracji Osiedla LSM  przy ulicy Luksemburskiej 12 w Lesznie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie nr 53 1020 3088 0000 8902 0003 8109 w PKO BP SA w Lesznie z dopiskiem „sprzedaż samochodu KIA”. Kserokopię dowodu przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Przedstawiony do przetargu pojazd można oglądać w dniach 11 i 18 lipca 2016 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Administracji Osiedla LSM. Informacje odnośnie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 65 526 88 08.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

                                                                       Zarząd
                                      Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05