Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 30.10.2019
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że
w dniu 12 listopada 2019 r.
odbędzie się przetarg nieograniczony
na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania:

godz.   9:00 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/5, pow. użytkowa 53,8 m2, 3 pokoje,
                 cena wywoławcza 165.500,00 zł, wadium: 11.000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 53 1020 3088 0000 8902  0003 8109 z dopiskiem   „wadium za mieszkanie przy ul. ..............................”.
Jeżeli w terminie przetargu kwota wadium nie znajdzie się na koncie Spółdzielni, przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty lub przelewu wymaganej kwoty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie deklaracji przyjęcia w poczet członków Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leszne.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w terminie uzgodnionym z działem GZM.

Szczegóły i regulamin przetargu dostępne są w dziale GZM Leszczyńskiej SM (tel. wewn. 27 lub 35, pokój nr 15), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i na witrynie internetowej www.lsmleszno.com.pl.

                                                                   Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05