Procedura przetargowa zakończona!
Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 13.07.2016
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że
w dniu 26 lipca 2016 r.
odbędzie się przetarg nieograniczony
na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania:

godz.   9:00 Leszno, ul. Prochownia 27/17, pow. użytkowa 46,20 m2, 3 pokoje, II piętro,
                 cena wywoławcza 88.420,00 zł, wadium: 9.000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 53 1020 3088 0000 8902  0003 8109 z dopiskiem „wadium za mieszkanie Prochownia 27/17”.
Jeżeli w terminie przetargu kwota wadium nie znajdzie się na koncie Spółdzielni, przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty lub przelewu wymaganej kwoty.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w terminie uzgodnionym z działem GZM.

Szczegóły w dziale GZM Leszczyńskiej SM (tel. wewn. 35 lub 36, pokój nr 15).

                                                                   Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05