Procedura przetargowa zakończona!
Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 27.04.2017
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że
w dniu 09 maja 2017 r.
odbędzie się przetarg nieograniczony
na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkań:

godz.   9:00 Leszno, ul. Wojska Polskiego 7/18, pow. użytkowa 38,3 m2, 1 pokój, II piętro,
                 cena wywoławcza 77.900,00 zł, wadium: 8.000,00 zł

godz.   9:30 Leszno, ul. Prochownia 28/2, pow. użytkowa 37,5 m2, 2 pokoje, parter,
                 cena wywoławcza 95.500,00 zł, wadium: 10.000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 53 1020 3088 0000 8902  0003 8109 z dopiskiem   „wadium za mieszkanie przy ul. ..............................”.
Jeżeli w terminie przetargu kwota wadium nie znajdzie się na koncie Spółdzielni, przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty lub przelewu wymaganej kwoty.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkań w terminie uzgodnionym z działem GZM.

Szczegóły w dziale GZM Leszczyńskiej SM (pokój nr 15; tel. 65 526-81-58, wewn. 35 lub 36).
Informacje o przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie LSM w Lesznie przy ulicy Sułkowskiego 46.

                                                                   Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05