Procedura przetargowa zakończona!
Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 09.08.2017
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że
w dniu 22 sierpnia 2017 r.
odbędzie się przetarg nieograniczony
na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania:

godz.   9:00 Leszno, ul. Prochownia 30/2, pow. użytkowa 37,6 m2, 2 pokoje, parter,
                 cena wywoławcza 90.700,00 zł, wadium: 9.000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 53 1020 3088 0000 8902  0003 8109 z dopiskiem   „wadium za mieszkanie przy ul. ..............................”.
Jeżeli w terminie przetargu kwota wadium nie znajdzie się na koncie Spółdzielni, przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty lub przelewu wymaganej kwoty.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w terminie uzgodnionym z działem GZM.

Szczegóły w dziale GZM Leszczyńskiej SM (pok. 15; tel. 65 529-58-16 lub 65 529-57-05, wewn. 35 lub 36).
Informacje o przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie LSM w Lesznie przy ulicy Sułkowskiego 46.

                                                                   Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05