Procedura przetargowa zakończona!
Ogłoszenie przetargu
Data ogłoszenia: 14.03.2018
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że
w dniu 27 marca 2018 r.
odbędzie się przetarg nieograniczony
na najem lokali użytkowych:

godz.   9:00 Leszno, ul. Jagiellońska 8-12, pow. użytkowa 60,5 m2,
                 cena wywoławcza netto: 1.400 zł/lokal/miesiąc, wadium: 3.000 zł

godz.   9:20 Leszno, ul. Prochownia 8, pow. użytkowa 38,1 m2,
                 cena wywoławcza netto: 1.500 zł/lokal/miesiąc, wadium: 2.500 zł

godz.   9:40 Leszno, ul. Ofiar Katynia 3, pow. użytkowa 74,3 m2,
                 cena wywoławcza netto: 800 zł/lokal/miesiąc, wadium: 1.000 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 53 1020 3088 0000 8902  0003 8109 z dopiskiem „wadium za lokal ..............................”, a dowód wpłaty przedstawić w dniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.

Szczegóły i regulamin przetargu dostępne są w dziale GZM Leszczyńskiej SM (tel. wewn. 35 lub 36, pokój nr 15) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

                                                                   Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej