tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
RADA NADZORCZA
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 17 stycznia 2018 roku


Kadencja 2018 - 2021
1. Przewodniczący Wojciech Lewandowski
2. Zastępca Przewodniczącego Grzegorz Rusiecki
3. Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Twardowski
4. Sekretarz Hanna Dembińska
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Sytnik
6. Członek Komisji Rewizyjnej Ewa Stanisławska-Szczygieł
7. Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Jankowski
8. Członek Wioletta
Kucharczak-Ciesielska
9. Członek Mariusz Nowacki

Uwaga!
Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy lub drugi
poniedziałek miesiąca w godz. 1500 - 1600
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46