Klauzule RODO
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Magdalena Zagrocka

Tel.: (65) 529-58-49, (65) 529-58-16
E-mail: inspektorodo@lsmleszno.com.pl