INFORMACJA
Z dniem 4 maja 2015 r. ulega likwidacji kasa znajdująca się
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Wobec powyższego wszelkie płatności należy uiszczać bezpośrednio na rachunki bankowe należące do Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zwroty z tytułu refundacji kosztów remontów dokonanych we własnym
zakresie dokonywane będą na wskazane rachunki bankowe lub zaliczane
na poczet opłat za mieszkanie.

Zarząd
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05