Ogłoszenie o zamiarze usunięcia drzew na nieruchomości nr 19 (14)
Uwaga! Mieszkańcy nieruchomości nr 19
(ul. Parkowa, ul. Sułkowskiego, ul. 55 Pułku Piechoty, ul. Grunwaldzka)

Zgodnie z art. 83, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje członków Spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Leszna Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie usunięcia drzew z gatunku śliwa wiśniowa oraz lilak pospolity rosnących przy ul. Sułkowskiego 15.
Śliwa wiśniowa: drzewo jest suche, natomiast lilak pospolity jest siedliskiem szerszeni - wniosek zostanie złożony na prośbę mieszkańców. 

Uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie prosimy składać w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sułkowskiego 46 w Lesznie do dnia 6 sierpnia 2021 roku.
Data ogłoszenia: 07.07.2021 r.