Ogłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa na nieruchomości nr 26
Uwaga! Mieszkańcy nieruchomości nr 26
(Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej)

Zgodnie z art. 83, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje członków Spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Gminy Rydzyna Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie usunięcia drzewa z gatunku jarząb pospolity.
Wniosek zostanie złożony w związku z tym, że drzewo jest zupełnie suche.

Uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie prosimy składać w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sułkowskiego 46 w Lesznie do dnia 9 sierpnia 2021 roku.
Data ogłoszenia: 09.07.2021 r.