Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych na wynajem
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46 informuje, że posiada do wynajęcia pod działalność gospodarczą wolne lokale użytkowe:

    1. przy ul. Westerplatte 7-9, pow. użytkowa 72,2 m2,
    2. przy ul. Westerplatte 10-12, pow. użytkowa 57,8 m2, z przynależną piwnicą o pow. 25,1 m2,
    3. przy ul. Westerplatte 10-12, pow. użytkowa 69,1 m2,
    4. przy ul. Jagiellońskiej 4, pow. użytkowa 30,0 m2,
    5. przy ul. Kubańskiej 30, pow. użytkowa 114,3 m2,
    6. przy ul. Gen. Dowbora-Muśnickiego 4, pow. użytkowa 385,2 m2 (dwie kondygnacje),
    7. przy ul. Armii Krajowej 15, pow. użytkowa 34,9 m2 (piwnica),
    8. przy ul. Ofiar Katynia 3, pow. użytkowa 74,3 m2.

Zainteresowani najmem lokalu winni złożyć pisemny wniosek o najem lokalu (również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lsmleszno.com.pl) z podaniem oferowanej wysokości miesięcznego czynszu w kwocie netto oraz przeznaczenia lokalu.

Szczegółowych informacji w zakresie najmu ww. lokali udziela dział GZM pod nr tel. 65-529-58-49, 65-529-56-49 (wewn. 35 lub 36).

Zarząd Leszczyńskiej SM