Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych na wynajem
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46 informuje, że posiada do wynajęcia pod działalność gospodarczą wolne lokale użytkowe:

    1. przy ul. Armii Krajowej 15, pow. użytkowa 68,8 m2 (parter),
    2. przy ul. Kubańskiej 30, pow. użytkowa 114,3 m2 (parter),
    3. przy ul. Ofiar Katynia 3, pow. użytkowa 74,3 m2 (parter).

Zainteresowani najmem lokalu winni złożyć pisemny wniosek o najem lokalu (również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lsmleszno.com.pl) z podaniem oferowanej wysokości miesięcznego czynszu w kwocie netto oraz przeznaczenia lokalu.

Szczegółowych informacji w zakresie najmu ww. lokali udziela dział GZM pod nr tel. 65-529-58-49, 65-529-56-49 (wewn. 35 lub 36).

Zarząd Leszczyńskiej SM