Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych na wynajem
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46 informuje, że posiada do wynajęcia pod działalność gospodarczą wolne lokale użytkowe:

    1. przy ul. Westerplatte 12, pow. użytkowa 159,3 m2 (
plus piwnica o pow. 54,1 m2),
    2. przy ul. Sułkowskiego 46, pow. użytkowa 114,9 m2 (
plus piwnica o pow. 95,5 m2),
    3. przy ul. Kubańskiej 30, pow. użytkowa 114,3 m2 (parter),
    4. przy ul. Ofiar Katynia 3, pow. użytkowa 74,3 m2 (parter).

Zainteresowani najmem lokalu winni złożyć pisemny wniosek o najem lokalu (również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lsmleszno.com.pl) z podaniem oferowanej wysokości miesięcznego czynszu w kwocie netto oraz przeznaczenia lokalu.

Szczegółowych informacji w zakresie najmu ww. lokali udziela dział GZM pod nr tel. 65-529-58-49, 65-529-56-49 (wewn. 35 lub 36).

Zarząd Leszczyńskiej SM