tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Ogłoszenia archiwalne
Uwaga Mieszkańcy
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje, że w marcu i kwietniu bieżącego roku przeprowadzone zostaną ankiety dotyczące likwidacji pralni i przysto-sowania uzyskanych pomieszczeń na suszarnie.
Powyższe działanie jest odpowiedzią na petycje mieszkańców spowodowane faktem, że z pralni korzysta coraz mniej osób a koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyrażenia zgody pralnie pozostaną tylko tam, gdzie będzie rzetelnie prowadzona ewidencja poboru wody i gazu, na podstawie której osoby korzystające z pralni będą cyklicznie obciążane.

Leszno, 18 marca 2011