Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26 czerwca 2023 roku
Kadencja 2023 - 2026
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ireneusz Twardowski
2. Zastępca Przewodniczącego RN Mariusz Nowacki
3. Zastępca Przewodniczącego RN Magdalena Dorosińska-Kicińska
4. Sekretarz Rady Nadzorczej Hanna Wachowiak
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paulina Kobus
6. Zastępca Przewodn. Komisji Rewiz. Jerzy Jankowski
7. Członek Komisji Rewizyjnej Ryszard Dembiński
8. Członek Rady Nadzorczej Wioletta Kucharczak-Ciesielska
9. Członek Rady Nadzorczej Wojciech Lewandowski