Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 17 stycznia 2018 roku
Kadencja 2018 - 2021
1. Przewodniczący Wojciech Lewandowski
2. Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Twardowski
3. Zastępca Przewodniczącego Mariusz Nowacki
4. Sekretarz Hanna Dembińska
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Sytnik
6. Członek Komisji Rewizyjnej Ewa Stanisławska-Szczygieł
7. Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Jankowski
8. Członek Wioletta Kucharczak-Ciesielska
Uwaga!
Dyżury członków
Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy lub drugi
poniedziałek miesiąca
nie będą się odbywać,
ze względu na zagrożenie
epidemią koronawirusa,
od kwietnia 2020 roku
do odwołania
.