tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
RADA NADZORCZA
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 17 stycznia 2018 roku


Kadencja 2018 - 2021
1. Przewodniczący Wojciech Lewandowski
2. Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Twardowski
3. Zastępca Przewodniczącego Mariusz Nowacki
4. Sekretarz Hanna Dembińska
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Sytnik
6. Członek Komisji Rewizyjnej Ewa Stanisławska-Szczygieł
7. Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Jankowski
8. Członek Wioletta
Kucharczak-Ciesielska

Uwaga!
Dyżury członków Rady Nadzorczej w każdy pierwszy lub drugi poniedziałek miesiąca
nie będą się odbywać, ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa,
od kwietnia 2020 roku do odwołania.