Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. Administracji Osiedla
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor ds. Administracji Osiedla.

Wymagania
:
• komunikatywność i umiejętność budowania pozytywnych relacji z mieszkańcami,
wysoka sprawność organizacyjna, umiejętność negocjacji i perswazji,
punktualność, sumienność, zaangażowanie w pracę,
odporność na stres,
znajomość programów pakietu MS Office,
wykształcenie minimum średnie, preferowane - Technik Budownictwa.

Zakres obowiązków:
nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i na terenie zewnętrznym,
sprawowanie nadzoru nad pracą firm zewnętrznych wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni,
udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynku,
prowadzenie korespondencji z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi,
kompletowanie i przechowywanie dokumentacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do siedziby Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46, bądź o przesłanie go na adres e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca procesu rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Klauzule RODO”: www.lsmleszno.com.pl/klauzule_rodo.
Data ogłoszenia: 15.11.2021 r.