Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie, ul. Sułkowskiego 46, e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl poszukuje pracownika na stanowisko
Inspektor ds. Administracji Osiedla.

Wymagania
:
• wykształcenie minimum średnie, preferowane: Technik Budownictwa,
• komunikatywność i umiejętność budowania pozytywnych relacji z mieszkańcami,
• wysoka sprawność organizacyjna, umiejętność negocjacji i perswazji,
• punktualność, sumienność, zaangażowanie w pracę,
• odporność na stres,
• znajomość programów pakietu MS Office.

Zakres obowiązków:
• nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
• nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i na terenie zewnętrznym,
• sprawowanie nadzoru nad pracą firm zewnętrznych wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni,
• udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz w technicznej osłudze budynków,
• prowadzenie korespondencji z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi,
• kompletowanie i przechowywanie dokumentacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do siedziby Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 lub przesłanie na adres mailowy: sekretariat@lsmleszno.com.pl do dnia 18 listopada 2022 roku.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca procesu rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.lsmleszno.com.pl w zakładce „Klauzule RODO”.
Data ogłoszenia: 27.10.2022 r.