Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Sułkowskiego 46
64-100 Leszno
Centrala - tel. (65) 529-58-49, (65) 529-58-16
(65) 529-57-05, (65) 529-59-33

email: sekretariat@lsmleszno.com.pl
Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12
tel. całodobowy (65) 526-88-08
tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59
Informacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19